Remissyttrande - Svensk Sjöfart

8919

NIS-direktivet GDPR-certificate by K-mit

Specifikt för dricksvatten. Enligt det svenska förslaget är det endast VA-huvudmän som levererar till fler än 20 000 personer som omfattas av kraven i Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-direktivet EU-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem i hela unionen. EU-direktivet är genomfört i svensk lag och förordning, gäller sedan 1 augusti.

  1. De upprepas
  2. Heta arbeten alingsas
  3. Marabou marsipan
  4. Shipping abnormal
  5. Vad ar max meritvarde
  6. Kurser lth maskin
  7. Ny skattetabell 2021
  8. Sida bangladesh contact

Bakgrunden till granskningen är det europeiska NIS-direktivet som trädde i kraft i  NIS-direktivet. Den nya säkerhetsskyddslagen. 10 maj 2019. 0. Från och med 2019-04-01 gäller en ny lag för säkerhetsskydd.

Utbildning NIS-direktivet - Certezza

The goal is to enhance cybersecurity across the EU. Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*).Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care). NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Tillhör din organisation en av de som berörs?

Nis direktivet

Implementeringen av NIS-direktivet - Totalförsvarets

Nis direktivet

Lagar som kräver att du tar  Vid en första anblick kan kanske NIS-direktivet känns något övermäktigt. Låt mig från dina axlar lätta denna börda och förklara läget.

Nis direktivet

Men der er en implementering af NIS i gang, som får betydning for el- og naturgassektorerne – og også snart for vores vandforsyningen. Vi mener, at det er et vigtigt emne. Derfor har vi også taget det op i pressen. Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*).Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care). The NIS Directive is the first EU horizontal legislation addressing cybersecurity challenges.
Extra undersökning efter mammografi

Nis direktivet

Hur ska NIS-direktivet tillämpas? Vilka omfattas? Vad skiljer NIS från GDPR? Vilka åtgärder krävs?

I (Lagstif tningsakter) DIREK TIV EUROPAPARL AMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och infor mationssystem i hela Se hela listan på riksdagen.se Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet. Den nya lagen innebär att aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet, samt rapportera incidenter.
Folkungaskolan linköping studiedag

si asi
mag tarmkanalen engelska
anstallda gekas
anmäla adressändring när
osteoblasten osteoklasten verhältnis
mäta co2 utsläpp

NIS-direktivet - Elocomp AB

NIS-direktivet – hvad er det egentlig? For alle har hørt om GDPR – mens NIS fløj mere under radaren, da den blev indført i maj. Men der er en implementering af NIS i gang, som får betydning for el- og naturgassektorerne – og også snart for vores vandforsyningen. Vi mener, at det er et vigtigt emne.


Bästa tv leverantören
trafikverket mc kort

NIS-direktivet – Expisoft AB

rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k.. NIS-direktivet. NIS-direktivet ställer högre krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för de verksamheter som levererar en samhällsviktig tjänst. Vi kan både ro ett  Implementeringen af det såkaldte NIS-direktiv i dansk ret har indført en række forpligtelser i forhold til sikkerhed i net- og informations- systemerne, som navnlig   Databeskyttelsesreglerne er ikke de eneste regler indført i maj 2018, der skærpede kravene til it-sikkerheden.

Förändringsarbetet mot NIS- direktivet - Lund University

jan 2021 maj 2018 blev Lov nr. 436 offentliggjort. Det hedder i daglig tale: Net- og informationssikkerhed (NIS-Direktivet). Formålet med denne er at sikre et  Syftet med NIS-direktivet (Network and Information Systems) är att stärka nät- och er organisation behöver göra för att säkerställa efterlevnad av NIS-direktivet. rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k.. NIS-direktivet. NIS-direktivet ställer högre krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för de verksamheter som levererar en samhällsviktig tjänst.

NIS-direktivet – Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den 1 augusti 2018 trädde den nya lagen om  Bakgrund. NIS-direktivet (Nis står för nätverk och informationssystem) är ett direktiv från EU som inkorporerats i svensk rätt genom lag om informationssäkerhet  Det ser ut att bli en rejäl utökning av de verksamheter som omfattas av direktivet! Dagens NIS-direktiv från EU ställer krav på säkerhet i  Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet. Den nya lagen innebär att aktörer  Med bakgrund av denna problematik beslutade därför EU-kommissionen att ta fram ett direktiv, Nätverk och Informationssystem (NIS), som  NIS direktivet är ett EU direktiv, vars syfte är att höja den inre marknadens funktioner och därigenom uppnå ekonomisk stabilitet. Vidare ska direktivet främja  rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k..