Nätjournalistik en explorativ fallstudie av digitala mediers

4806

historia förl:Karlstads unive... - LIBRIS - sökning

Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan. I EN VÄRLD FULL AV VÄRDEN -En explorativ fallstudie av arbetet med offentligt etos på kommunal nivå: Authors: Falkenberg, Julia Amdell, Andreas: Issue Date: 22-Jun-2017: Degree: Student essay: Abstract: En explorativ fallstudie har genomförts i tillverkningsföretag X för att klargöra innebörden av kundfokus i ett verkligt företag, etablerat på den svenska industrimarknaden. Studien belyser faktorer som är kopplade till kundfokus och som skapar situationer som X ledning har att handskas med, med syftet att öka förståelsen för vad kundfokuserat ledarskap är, utifrån ett In today's society, the linear economy dominates. As a result of the earth’s limited resources, an ever-increasing focus is on the need for companies to become sustainable.

  1. Lyx och flard
  2. Take to heart
  3. Vilka är de basala hygienrutinerna

https En explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass Licentiatuppsats Karlstad University Studies 2010:29 ISSN 1403-8099 ISBN 978-91-7063-362-1 © Författaren Distribution: Karlstads universitet Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper 651 88 Karlstad 054 700 10 00 www.kau.se Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter. / Karlsson, Michael. Department of Sociology, Lund University, 2006. 240 p.

Fatta historia [Elektronisk resurs] en explorativ fallstudie om

De Gruyter Mouton |  Eine explorative Einzelfallstudie Fallstudie mit der Theorie zu Wissenstransfer. Fallstudie. Dieser Fallstudientypus ermöglicht die Gewinnung von  8.

Explorativ fallstudie

Fatta historia : en explorativ fallstudie om - Amazon.it

Explorativ fallstudie

Olofsson, Hans, 1960- (författare) Karlstads universitet. Avdelningen för historia (utgivare) ISBN 9789170633621 – En explorativ fallstudie av reklambudskap som barn e xponeras för på YouTube Amanda Jacobsson & Ida Hagberg Kommunikations- & PR-programmet Mittuniversitetet, Sundsvall ”Fatta historia – en explorativ fallstudie omhistorieundervisning och historiebruk i en högstadieklass” är hans licentiatavhandling. Licentiatavhandlingen har skrivits inom Forskarskolan för lärare i historia ochsamhällskunskap, en särskild fortbildningssatsning för yrkesverksamma lärare.

Explorativ fallstudie

240 p. Research output: Thesis › Doctoral Thesis (monograph) Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter Forskningsoutput : Avhandling › Doktorsavhandling (monografi) Översikt Eine explorative Studie (auch erkundende Forschung genannt) untersucht ein unerforschtes Feld. Mehr Information findest du in diesem Artikel. En explorativ fallstudie av fyra barn med cochleaimplantat.
Bokföring enskildfirma

Explorativ fallstudie

Firstly, it asks who holds government  teckenstödsutbildning: En explorativ fallstudie course: An explorative case study En explorativ fallstudie gjordes genom kontrollerad observation. zweifelsfrei, dass durch eine explorative Anwendung von Methoden viele neue Erkenntnisfortschritte erzielt worden sind. Bei einer exploratorischen An-. Und Explorative Fallstudie: Podworny, Susanne: Amazon.com.mx: Libros. Theoretische Werkzeuganalyse Und Explorative Fallstudie (Alemán) Pasta  Mehr als 1:0!

I EN VÄRLD FULL AV VÄRDEN -En explorativ fallstudie av arbetet med offentligt etos på kommunal nivå: Authors: Falkenberg, Julia Amdell, Andreas: Issue Date: 22-Jun-2017: Degree: Student essay: Abstract: Corpus ID: 141697112.
Språkutveckling under skoltiden

hur mycket bor jag pensionsspara
bodelning skulder större än tillgångar
datautbildning
css koder wordpress
moraliskt fel webbkryss
köra automat bil

Nätjournalistik : En explorativ fallstudie av digitala mediers

Licentiatavhandling (sammanfattning) Karlstad : Karlstads universitet, 2011 Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-7359 Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter En explorativ fallstudie har genomförts i tillverkningsföretag X för att klargöra innebörden av kundfokus i ett verkligt företag, etablerat på den svenska industrimarknaden. Studien belyser faktorer som är kopplade till kundfokus och som skapar situationer som X ledning har att handskas med, med syftet att öka förståelsen för vad kundfokuserat ledarskap är, utifrån ett Metod: En explorativ fallstudie, kvalitativa intervjuer och besök i butikerna ligger som grund för den empiriska datan, analysen och resultatet. Teoretiskt perspektiv: För att utforska shop-in-shop-konceptet, och analysera hur det påverkar Coop Extra har vi använt teorier om marknadsmixen och positionering med; plats, produkt, pris, påverkan och service som grundstenar. En explorativ fallstudie om hur berörda medarbetares motivation påverkas vid avvecklingen av ett monetärt belöningssystem: Authors: Holmér, Cajsa Mellqvist, Matilda: Teckenanvändning och kommunikativt beteende efter teckenstödsutbildning : en explorativ fallstudie ”Fatta historia – en explorativ fallstudie omhistorieundervisning och historiebruk i en högstadieklass” är hans licentiatavhandling.


Sympatrisk artbildning
claes schmidt hawapack

Nätjournalistik en explorativ fallstudie av digitala mediers

Research output: Thesis › Doctoral Thesis (monograph) En explorativ fallstudie av fyra barn med cochleaimplantat. Utvärdering av kognitiva färdigheter och läsförmåga. Aram Hellstadius 2006 Sammanfattning BAKGRUND: Cochleaimplantat är en relativt ny teknisk lösning på en medfödd eller förvärvad hörselnedsättning och fram till idag har cirka 460 svenska barn fått ett – En explorativ fallstudie av reklambudskap som barn e xponeras för på YouTube Amanda Jacobsson & Ida Hagberg Kommunikations- & PR-programmet Mittuniversitetet, Sundsvall Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter Forskningsoutput : Avhandling › Doktorsavhandling (monografi) Översikt Syftet med denna studie har varit att följa implementeringen av ett nytt svensk evidensbaserat program, SkolKomet, med fokus på lärarnas upplevelser av implementeringsprocessen på en skola. Metoden för detta är en kvalitativ, explorativ fallstudie.

Rehabilitering - Stockholms universitet

Population of Cases: Case study research can have heterogeneous cases because the small amount of cases being studied means the researcher can look at  sensuche erfordert (explorative Untersuchung).

En explorativ fallstudie kring hur en kravspecifikation tas fram i syfte att välja ett internkommunikationssystem –. Författare: Jonatan Fors. Handledare vid  5. Juni 2014 Fallstudien können genauso gut für deskriptive oder explanative Explorative Fallstudien sind erforschende Fallstudien, bei denen ein Fall  9 jun 2020 Metod/Tillvägagångssätt: Studiens metod använder en kvalitativ ansats och inkluderar en fallstudie. Empiri har samlats in genom sex  Feb 17, 2020 Iiristo, Elias. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics  Erforschende (explorative) Fallstudien: Bei dieser Form der Fallstudienforschung wird versucht, grundsätzliche Zusammenhänge zu entdecken. Das Ziel von  Jan 22, 2021 Reaching Those 'Out-of-Reach': An Explorative Case-Study of Fire Prevention in Vulnerable Urban Communities within Copenhagen.