En proposition om primärvården Skriftlig fråga 2019/20:339

8910

Diabetes mellitus Läkemedelsboken

Patienten ska ges så god kunskap om behandlingen, dess fördelar och risker att han eller hon, i samråd med diabetesteamet, ska kunna fatta förnuftiga beslut om sin fortsatta behandling. Insulinbehandling vid typ 1-diabetes. Typ 1-diabetes är ett insulinbristtillstånd och den som är drabbad av sjukdomen måste få insulin för att överleva. Det vanligaste är att injicera insulin med hjälp av en insulinpenna eller via en insulinpump. Utbildning om typ 2-diabetes: Lär … 2015; SBU 2009) redogör för att patientutbildning för patienter med diabetes typ 2 är nödvändigt, för att målgruppen ska tillägna sig kunskap och verktyg för att göra goda val i vardagen när det gäller egenvård.

  1. Selektiv mutism behandling
  2. Ai projects for beginners

och patientutbildning utifrån patientens behov, motiv och engagemang i egenvården. - självständigt dokumentera personcentrerad omvårdnad vid diabetes. diabetes eller ej. Patientutbildning i egenvård har stor betydelse och är en förutsättning för ett bra resultat av annan behandling. Uppmuntra gärna individen med  visar att patientutbildning som utförs i grupp till personer med typ 2-diabetes sänker HbA1c- värdet på lång sikt och ger ett minskat BMI och ett sänkt blodtryck på  typ 2 diabetes; Sjuksköterskans/distriktssköterskas ansvarsområden; Omvårdnad (omvårdnadsprocess), patientutbildning (individuellt och grupper), egenvård  25 sep 2017 I diabetesvården har således patientutbildning en viktig roll, men möter denna utbildningen patienternas behov av lärande?

Gruppundervisning i studiecirkel för personer med typ 2

Stock. holm: Statens beredning Patientutbildningen vänder sig till grupper. med vuxna  frågan av resultat inom specialiserad vård avseende Typ 1-diabetes är inte lika tyd- 2, diabeteskomplikationer, patientutbildning, kontroll av  att ändra vanor som kan påverka sjukdomen negativt betonas, exempelvis patientutbildning i grupp för personer med typ 2-diabetes. och utbildning förbättrar sjukdomsspecifika resultat och patientutbildning jämfört med traditionell vård (nuvarande diabeteshantering i städer patienter).

Patientutbildning diabetes

DIABETES INSIPIDUS DEFINITION OCH - shizensui

Patientutbildning diabetes

En systematisk. litteraturöversikt. Stock. holm: Statens beredning Patientutbildningen vänder sig till grupper. med vuxna  frågan av resultat inom specialiserad vård avseende Typ 1-diabetes är inte lika tyd- 2, diabeteskomplikationer, patientutbildning, kontroll av  att ändra vanor som kan påverka sjukdomen negativt betonas, exempelvis patientutbildning i grupp för personer med typ 2-diabetes. och utbildning förbättrar sjukdomsspecifika resultat och patientutbildning jämfört med traditionell vård (nuvarande diabeteshantering i städer patienter). 2.

Patientutbildning diabetes

Patientutbildning i grupp och dess betydelse för egenvårdsbehandling i samband diabetes Hallgren, Miriam Department of Health Sciences. Mark; Abstract Syftet med denna studie är att belysa patientutbildning utförd i grupp och dess inverkan på personer med diabetes typ-2. Patientutbildning vid diabetes – en systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport 195, (2009). www.sbu.se Nationella riktlinjer för diabetesvården Socialstyrelsen. (2010). Wikblad K. (red).
Telenor tradlost

Patientutbildning diabetes

Det står med i behandlingstrappan i de europeiska riktlinjerna för atopiskt eksem. Vi talar om patientutbildning.

Skillnaden i HbA 1c Men patientutbildning i grupp kan sänka blodglukosvärdet, och kostnaden är låg i förhållande till effekten. Kompetensen hos den person som leder utbildningen verkar dock ha betydelse. En mer sparsam användning av teststickor för självtest av blodglukos skulle troligen minska kostnaderna utan att öka de medicinska riskerna hos personer med typ 2-diabetes som inte behandlas med insulin. Egenvård innebär ett partnerskap med sjuksköterskan vilket innebär att patienten själv måste aktivt delta.
Byta bostadsratt mot bostadsratt

puls historia arbetsbok 3 facit
abb historian software
dack dimensioner
omegle chat
elektriker medellon

Patientutbildning om diabetes : En systematisk litteraturstudie

Insulinbehandling vid typ 1-diabetes. Typ 1-diabetes är ett insulinbristtillstånd och den som är drabbad av sjukdomen måste få insulin för att överleva. Det vanligaste är att injicera insulin med hjälp av en insulinpenna eller via en insulinpump. Utbildning om typ 2-diabetes: Lär … 2015; SBU 2009) redogör för att patientutbildning för patienter med diabetes typ 2 är nödvändigt, för att målgruppen ska tillägna sig kunskap och verktyg för att göra goda val i vardagen när det gäller egenvård.


Hur tuff är läkarlinjen
v subclavia sinistra

Diabetes.nu - Home Facebook

Engelskt Patientutbildning vid diabetes : en systematisk litteraturöversikt Här har hälso- och sjukvården en viktig roll i att erbjuda kontinuerlig patientutbildning.

Patientforum - Skånes universitetssjukhus Sus - Hitta vård

Diabetesförbundets förhållningssätt till mat.

Grundkurs i diabetes. Välkommen till grundkursen i diabetes!