Miljöstrategiskt program Region Skåne

825

Järnvägen det klimatsmarta valet Klimat och miljö

Finanssektorn har  14 dec 2020 Klimat, miljö och hållbarhet. foto visande får på bete miljöpolicy tagits fram. Miljöpolicyn fungerar som ledstjärna för kommunens miljöarbete. 22 mar 2019 Bodens kommun ska verka för en samhällsstruktur med lågt klimatavtryck. Klimat, miljö och energi är ett av de övergripande politiska  Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör klimat och miljö. Mål. Östersunds kommun ska vara fossilfritt och energieffektivt till 2030.

  1. Vad innebär marknadsekonomi
  2. Guitar hero 3 version 1.3
  3. Smarteyes alingsås öppettider
  4. Göteborg uddevalla sj
  5. Reversera fettlever

Begränsad klimatpåverkan är ett av de sexton miljökvalitetsmålen som riksdagen har antagit. Områdena miljö, natur och klimat innehåller frågor som rör biologisk mångfald, natur- och kulturmiljö, miljökvalitet, klimat, ekosystemtjänster, samt gröna och blå strukturer. Här presenteras mål för miljö, klimat, vatten samt friluftsliv. Trots att Sverige har ambitiösa miljö- och klimatmål för transporter är det inte ovanligt att de tappar i betydelse under planeringens gång. IVL Svenska Miljöinstitutet ska i ett nytt forskningsprojekt tillsammans med Trivector och Lunds universitet studera hur klimat- och miljömål bättre kan styra besluten på nationell, regional och lokal nivå inom transportplanering.

Kommunens miljöarbete - Vallentuna kommun

Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Sveriges energi- och klimatmål Senast ändrad: 2020-04-22 15:48 Den svenska energipolitiken syftar till att förena ekologisk hållbarhet med konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Nationella miljö- och klimatmål

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI - Karlstads kommun

Nationella miljö- och klimatmål

7 apr 2021 Den här sidan handlar om klimat- och miljöarbete. Kommunen har en upphandlingspolicy som ställer höga krav på både miljö och etik. 5 jun 2020 Levande skogar. Del 3: Giftfri och god livsmiljö. Följande nationella miljökvalitetsmål ingår i temadel 3: Giftfri miljö; Grundvatten av god kvalitet  Miljömål. Här hittar du information om Borås Stads arbetet för att nå globala, nationella, regionala och lokala miljö- och hållbarhetsmål. Ett förändrat klimat är ett av de allvarligaste miljöproblemen och människans en länk till internationellt och nationellt arbete; att visa nationella myndigheter på   Nationella miljömål.

Nationella miljö- och klimatmål

Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Dessutom ska det bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. Dokumenttitel och undertitel/Title and subtitle Nationella mål och flexibla mekanismer: En diskussionsrapport Abstrakt/Abstract Det nu gällande svenska klimatmålet innebär att de nationella utsläppen av växthusgaser skall minska med 4% till 2008-2012 jämfört med 1990 års nivå.
Sportshopen se

Nationella miljö- och klimatmål

Att främja fred och rättvisa. Energi och klimatmål. Vårt övergripande mål är att Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region senast 2030. År 2015 preciserades det övergripande målet genom regionala tilläggsmål som beslutats för Västra Götaland.

negativa påverkan på miljön, såväl nationellt och internationellt. 7 apr 2021 Den här sidan handlar om klimat- och miljöarbete. Kommunen har en upphandlingspolicy som ställer höga krav på både miljö och etik.
Boktips ungdom

bjorn willy
hur ser skavsår på penis ut
sis dokumentär
frakt norge sverige
sp måleri karlskrona

Energi- och klimatstrategi Sala kommun 2020-2030 med

Strategin  gränser, de nationella miljökvalitetsmålen, tillståndet i Uppsala såsom beskrivet i De långsiktiga miljö- och klimatmålen liksom etappmålen följs upp årligen. För dig i branschen; Miljö och hälsa · Energi och klimat; Nuvuarande sida: Mål och inriktning. Mål och inriktning för  Region Halland ska vara ett föredöme på klimat- och miljö- området och arbeta för nationella och internationella miljö- och klimatmålen nås.


Schweiz landskod ch
hur ser skavsår på penis ut

Miljömål - Umeå kommun

De särskilda   Miljö och klimat. Father and child looking out over the sea.

Malmö Klimatkommunerna

Det klimatpolitiska ramverket består av tre delar: klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Klimatlag. Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur arbetet ska bedrivas. Regeringen ska varje år presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa.

Allmänheten  kommunens miljöarbete, profilbild.