7064

se karta. 08 555 100 45. info@institutetmotmutor.se. Tillhandahållare: Institutet Mot Mutor (IMM) Ansvarig utgivare för www.institutetmotmutor.se: Natali Engstam Phalén, generalsekreterare IMM. Integritetspolicy.

  1. Social media manager tips
  2. Gällande planer uppsala
  3. Andrew wakefield article lancet
  4. Photo love
  5. Heterogenitet definisjon
  6. Non economic examples
  7. Relativ fattigdom och absolut fattigdom
  8. Sonett tvättmedel ull och silke
  9. Folkmängd örebro 2021

en privatperson eller företagare eller en person som är arbetstagare eller utövar uppdrag i offentlig eller privat tjänst, 2. lämnar, utlovar eller erbjuder (inbegripet accepterar en begäran om), Brottsbalken (BrB) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag. Brottsbalken består av tre avdelningar: Den första avdelningen innehåller allmänna bestämmelser. [1] Enligt 10 kap 5a § Brottsbalken kan bestickaren straffas med böter eller fängelse i högst två år. [1] Om det rört stora belopp, utförts systematiskt eller om det skett i stor omfattning bedöms brottet som grovt och påföljden kan bli fängelse, lägst sex månader och högst sex år. finnas i ett enda kapitel i brottsbalken, nämligen 10 kap.

5 §. Lag (2017:442).

Brottsbalken muta

Brottsbalken muta

The Criminal Code also contains general provisions on all offences, Holmberg Carl, Leijonhufvud Madeleine, Wennberg Suzanne, Brottsbalken En kommentar Del II, 7:e upplagan, Norstedts Juridik, 1998, Stockholm Institutet mot mutor, En kritisk granskning av den Muta och Brottsbalken · Se mer » Fysisk person. Fysisk person är en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa, till skillnad från en juridisk person som exempelvis kan utgöras av ett företag, en förening eller en fysisk persons dödsbo. Ny!!: Muta och Fysisk person · Se mer » Gåva Mutbrott regleras i 20 kap. 2 § brottsbalken och lyder: ”Arbetstagare som, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning…”. Med muta avses en belöning, förmån eller gåva i form av exempelvis MUTBROTT, GROVT BROTT OCH GROVT TAGANDE AV MUTA (Sackleen), MEDHJÄLP TILL TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT 36 kap 2 § brottsbalken (2018-5000-BG104624 p. 3 - 5) Givande av muta kallas bestickning och givaren en bestickare. Tagande av muta kallas mutbrott och mottagaren kan dömas enligt 10 kap 5a–5c § Brottsbalken.

Brottsbalken muta

17 kap. 8 § 5. Den som vid val till allmän befattning eller vid annan utövning av Lagregler om mutbrott finns i brottsbalken. Brotten rubriceras som tagande av muta eller givande av muta (10 kap.
Samsung qled transparent tv

Brottsbalken muta

Ny!!: Muta och Fysisk person · Se mer » Gåva Mutbrott regleras i 20 kap. 2 § brottsbalken och lyder: ”Arbetstagare som, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning…”. Med muta avses en belöning, förmån eller gåva i form av exempelvis MUTBROTT, GROVT BROTT OCH GROVT TAGANDE AV MUTA (Sackleen), MEDHJÄLP TILL TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT 36 kap 2 § brottsbalken (2018-5000-BG104624 p. 3 - 5) Givande av muta kallas bestickning och givaren en bestickare. Tagande av muta kallas mutbrott och mottagaren kan dömas enligt 10 kap 5a–5c § Brottsbalken.

Muta är när du tar emot något för att sedan ge något tillbaka.
Guld aktier nordnet

sloseri ombudsmannen
vad arbetar en socionom med
eu-samordnare lediga jobb
folksam sparande ränta
blekholmen meny

Vad som är en otillbörlig förmån avgörs när domstolen gör en helhetsbedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet. 4.3 Straffbestämmelserna om mutor : I 10 kapitlet i brottsbalken finns bestämmelser om mutbrott. Dessa regler innebär i huvudsak följande: Tagande av muta : En förtroendevald, medarbetare eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget. Det är olagligt att både ge och ta emot mutor.


Fullfölja skilsmässa online
ftp2 pension

Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. I 10 kap.

Tagande av muta innebär att en arbets- eller uppdragstagare för sin egen  24 nov 2016 Gåvor även till tämligen låga belopp kan lätt bedömas som muta enligt brottsbalken. ”Arbetstagare som mottager, låter sig utlova eller begära  26 feb 2014 5 § brottsbalken.

Brottet ”tagande av muta” sker när du som anställd, uppdragstagare eller förtroendevald tar emot, begär eller inte tackar nej till en olämplig eller opassande förmån för din arbetsinsats eller ditt att få en otillbörlig förmån är också givande av muta. Brotten tagande och givande av muta regleras i brottsbalken. Brottspåföljden är böter eller fängelse i högst två år. Är brotten grova döms till fängelse lägst sex månader och högst sex år. Sedan lagändringen den 1 juli 2012 finns ytterligare mutbrott. En muta kan bestå i leverans av varor och tjänster som t.ex. ombyggnad av hus.