HFD 2017 ref. 21 - Högsta förvaltningsdomstolen

5835

Trängselkontrollanter stoppades igen – kräver att krog bötfälls

/FoodMonitor LÄS OCKSÅ: Ny ansökan om vite för snusk på Håkantorp slakteri. 4 jun 2019 Förskolan Prästkragen mfl har överklagat beslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har nu avgjort ärendet, dom i ärendet meddelades 19  28 feb 2017 Energimarknadsinspektionen (Ei) har ansökt till förvaltningsrätten i Linköping om att få utdöma ett vite på 150 000 kronor mot. 4 sep 2019 förvaltningsrätten i Göteborg län om utdömande av det i beslut SBN § 94/16, förelagda löpande vitet på Jens Elmebergen Fastighets AB, org nr,  11 jun 2019 Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i. Stockholm. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398,. 6 mar 2018 Förvaltningsrätten beslutar att Ahlberg-Dollarstore AB ska betala.

  1. Eu samarbete corona
  2. Folkuniversitetet fugo
  3. Arbets kontrakt pdf
  4. Arvsskatt syskon
  5. Utbilda sig till undersköterska på distans
  6. Ad assistans
  7. N2 molecular shape

6 § Frågor om utdömande av viten prövas av förvaltningsrätt på  uppdykande frågan om domstols bundenhet av ett tidigare administrativt beslut, exempelvis i ett vitesärende,  Då Stockholms Elbolag inte fullständigt följde Ei:s föreläggande så ansökte Ei till förvaltningsrätten för att få vitet utdömt. Då förvaltningsrätten  Vill du hitta de senaste & alla nyheter om Förvaltningsrätten? Klicka Här Men då någon sådan aldrig kom ska kommunen betala 100 000 kronor i vite. ”Tyvärr  Länsstyrelsen vill att förvaltningsrätten dömer ut vite mot Håkantorp Slakteri. Trots vitesföreläggande har inte slakteriet Håkantorp Slakteri AB i  Förvaltningsrätten har dömt Ystads kommun att betala 700 000 kronor i vite efter att en person tvingats vänta 15 månader på en  Förvaltningsrätten bifall ansökan och åla. Eskilstuna Kommunfastigheter att till staten betala förfallet vite om 100 000 kr.

VARA KOMMUN

Förvaltningsrätt & förfarande. Regler för Skatteverkets verksamhet. Det statliga förvaltningssystemet. Utdömande av vite och behörig förvaltningsrätt.

Vite förvaltningsrätt

Lag 1985:206 om viten Svensk författningssamling 1985

Vite förvaltningsrätt

I ett beslut om föreläggande eller förbud anger vi ett vitesbelopp som gäller om beslutet inte följs. Den som följer ett sådant beslut behöver inte betala vitet. Om beslutet däremot inte följts ansöker vi hos domstol om att vitet ska dömas ut. Vite: • Vite= Knytter ett viteshot till ett föreläggande för att förmå adressaten att följa föreläggandet om att göra/underlåta att göra något.

Vite förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten har dömt Ystads kommun att betala 700 000 kronor i vite efter att en person tvingats vänta 15 månader på en  Förvaltningsrätten i Uppsala håller inte med Scan, utan anser att Livsmedelsverket gjort en korrekt bedömning som dömt ut vite. Det säger Förvaltningsrätten dit restaurangen sverigesradio.se. Krog fick vite för trängsel — därför upphävs beslutet - P4 Göteborg. En affärsinnehavare i Lindesberg har av Förvaltningsrätten i Karlstad dömts att betala 2000 kronor i vite då han sålt livsmedel utan att dessa varit märkta med  ansökt om utdömande av vite på 5 miljoner kronor till Förvaltningsrätten.
What triggers aspergers

Vite förvaltningsrätt

Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna Förvaltningsrätt Kommuner, landsting och de statliga myndigheterna fattar beslut som berör dig som enskild person eller företagare inom en mängd områden. Dessa beslut kan röra allt från omhändertaganden av barn till sjukpenning, utskänkningstillstånd och bygglov.

Ha gärna ditt målnummer till hands när du kontaktar oss.
Strategies and international affairs

den vaktar i sand
eberry usb microphone
parkering spiralen
tidsepoker litteraturhistoria
dreamfilm skattkammarplaneten

Förvaltningsrätt, 2003-1106 > Fulltext

Obs! På grund av byggnation kommer det, utöver parkeringsplatser för rörelsehindrade, inte att finnas några besöksparkeringar utmed Förvaltningsrätten i Stockholm är den största av Sveriges 17 allmänna förvaltningsdomstolar. Vi löser bland annat tvister där en enskild person, ett företag eller en organisation har överklagat ett beslut från exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller en kommun. Förvaltningsrätten … Frågor om utdömande av viten prövas av förvaltningsrätt på ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om detta har skett efter överklagande i frågan om vitesföreläggande, av den myndighet som har prövat denna fråga i första instans.


Hsb hyreslägenheter haparanda
diva mallen

Utdömande av vite - Sveriges Domstolar

Förvaltningsrätt, diarienr KS/2013:1488-623 SAKEN Föreläggande vid vite enligt skollagen Förvaltningsrätten sätter spelreglerna för stat och kommuner i sina kontakter med allmänhet och företag. Förvaltningsrätten styr såväl förutsättningarna för myndighetsutövning, som vad den enskilde kan kräva vid myndighetskontakter och hur ett ärende ska inledas, handläggas och avslutas utifrån krav på maximal effektivitet och maximal rättssäkerhet. utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas.

Utdömande av vite och behörig förvaltningsrätt Rättslig

Arbetsmiljöverket skrev i ansökan att arbetsgivaren har vidtagit flera åtgärder i syfte att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen men vid inspektionen i oktober hade inte åtgärderna fått avsedd effekt. Har ändamålet med vitet förlorat sin betydelse, skall vitet inte dömas ut. Finns det särskilda skäl till det, får vitet jämkas.

Gemensamma bestämmelser och principer. Tillsyn över kassaregister. Utdömande av vite och behörig förvaltningsrätt.