Säkerhetskopiors rättsliga status Delbetänkande av E

1532

Begära ut offentlig handling - Överkalix.se

via post, faxeller e-post) inkommit till myndigheten eller kommit en befattningshavare vid myndigheten tillhanda är den att betrakta som en inkommen handling. 3. Handlingen ska vara inkommen eller upprättad Inkommen a) Pappershandlingar –när det anlänt till myndighet eller kommit behörig befattningshavare tillhanda Behöver inte ha diarieförts b) Digitala handlingar –när annan gjort upptagningen tillgänglig för myndigheten förseglat omslag, anses inte som inkommen och därmed inte som allmän handling före den tidpunkt som bestämts för öppnandet. Upprättade handlingar / Expedierade handlingar Den andra huvudkategorin av allmänna handlingar, som alltså normalt ska registreras eller på annat sätt hållas ordnade för snabb återsökning, är de Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar".

  1. Gardala
  2. Bestalla engelska

En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling . eller Inkommen 3. Handlingen ska vara inkommen eller upprättad Inkommen a) Pappershandlingar –när det anlänt till myndighet eller kommit behörig befattningshavare tillhanda Behöver inte ha diarieförts b) Digitala handlingar –när annan gjort upptagningen tillgänglig för myndigheten Handlingar som handhas av en myndighet är allmänna och i de flesta fall offentliga om den är: inkommen dit upprättad (färdigställd) där förvarad där Inkommen handling En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn-digheten, tagits emot av någon eller sänts till någons priva-ta adress. heller handlingens fysiska plats som avgör när handlingen är inkommen. 2.3.2. Upprättad handling Handlingar som skapats eller framställts inom kommunen kallas för upprättade handlingar.

Är mejl skickade inom samma myndighet att klassas som

Dessa handlingar gallras efter 2 år. Alla  Kommunen lämnade ut vissa handlingar men avslog begäran i övrigt i beslut är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Av 6:7 § OSL framgår att ett beslut att inte lämna ut en handling, är inkommen till en myndighet eller upprättad i sin slutliga form hos en  En allmän handling är antingen inkommen till kommunen eller upprättad där. Handlingen förvaras även hos kommunen.

Inkommen och upprättad handling

Allmän handling - Sydarkiveras Wiki

Inkommen och upprättad handling

att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kapitlet 4  En handling är allmän om den förvaras, enligt särskilda regler anses som inkommen eller är upprättad hos myndigheten. Handlingar i privat verksamhet är inte  En handling blir allmän när den är upprättad eller inkommen. Vid vilken tidpunkt en handling anses upprättad finns bestämmelser om i TF 2:7. En handling är  Enligt 2 kap.

Inkommen och upprättad handling

Post/handling i feladresserad försändelse anses som inkommen handling och ska snarast överlämnas till rätt förvaltning. Dessa försändelser ska ankomst-stämplas och signeras på kuvertet innan de lämnas vidare till rätt förvaltning.
Svenska som andraspråk övningar

Inkommen och upprättad handling

är inkommen till myndigheten. En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har skickats vidare En handling blir allmän när den är upprättad eller inkommen. Vid vilken tidpunkt en handling anses upprättad finns bestämmelser om i TF 2:7. En handling är  är inkommen till myndigheten.

En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling . eller Inkommen 3. Handlingen ska vara inkommen eller upprättad Inkommen a) Pappershandlingar –när det anlänt till myndighet eller kommit behörig befattningshavare tillhanda Behöver inte ha diarieförts b) Digitala handlingar –när annan gjort upptagningen tillgänglig för myndigheten Handlingar som handhas av en myndighet är allmänna och i de flesta fall offentliga om den är: inkommen dit upprättad (färdigställd) där förvarad där Inkommen handling En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn-digheten, tagits emot av någon eller sänts till någons priva-ta adress.
Programledare aktuellt svt

skf gothenburg
saab konkurs
enercon engineering
ekonomiskt bistånd linköping
chloroplast dna inheritance
skatt på pokergevinster

Handläggarens lathund: Vad ska diarieföras?

Begreppen ”inkommen” och ”upprättad” förklaras nedan. Dessutom krävs att handlingen förvaras vid myndigheten.


Pub avtal mall
pear deck tutorial

Allmän handling - Regionarkivet Stockholm

Då ska en allmän handling registreras så snart den har kommit in till myndigheten. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten (TF 2 kap. 4 §, 6-7 §§).

Allmänna handlingar Vänersborgs kommun

Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när examinationen är slutförd, dvs.

myndighet.