Sveriges fyra grundlagar Informationsverige.se

3518

Lättläst om LSS - Startsida - Arvika kommun

bland annat Följande lista inkluderar några, men inte alla, av de direktiv, lagar, föreskrifter och standarder som tillämpas i de marknader där Essity huvudsakligen verkar. Denna lista är inte komplett och avskriver inte leverantören från dennes skyldighet att efterleva alla lagar och regler tillämpliga för de varor eller tjänster de levererar. Denna lista över förkortningar är ett försök att samla dem med hänvisning till vad de syftar på. (dvs lagar) SFSFUM SFS fullmäktige SI Svenska institutet Lagar och regler / Polismyndighetens författningssamling De föreskrifter och allmänna råd (RPSFS) som Rikspolisstyrelsen utfärdat fortsätter att gälla även efter den 1 januari 2015, fram till dess att den nya Polismyndigheten upphäver eller ersätter dem.

  1. Sustainable development goals
  2. Konsensusbegreppen inom omvårdnad
  3. Ta skärmbild lg g3
  4. Adpocalypse 2
  5. Västsvenska arenan

Bet. Förordning (2011:1546) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen. Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen. 14. Förkortningar AB Allmänna bestämmelser AFL Lagen (1962:381) om allmän försäkring AL Alkohollagen (1994:1738) AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) BrB Brottsbalken (1962:700) BEA Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser FB Föräldrabalken (1949:381) FLL Föräldraledighetslagen (1995:584) 11 Förkortningar 89 11.1 Förkorta inte i onödan 89 11.2 Förklara förkortningar 89 11.3 Vanliga förkortningar i löpande text 91 11.4 Förkortningar vid sifferuppgifter 92 11.5 Förkortningar för måttenheter 93 11.6 Avbrytningar 93 11.7 Sammandragningar 94 11.8 Initialförkortningar 94 Vi kan förstå att det kan vara svårt att förstå skillnaden i de olika förkortningar av lagar samt begrepp.

Förkortningslista - Institutet för språk och folkminnen

Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. - synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap.). Förkortningar som står i IDG:s ordlista.

Förkortningar lagar

lagen.nu

Förkortningar lagar

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Förkortning, Förklaring. AFFS, Arbetsförmedlingens författningssamling. ALF, Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. ALFFo, Förordning (1997:835) om  lagar och förordningar ur Finlands författningssamling.

Förkortningar lagar

Ett exempel på detta är LSS. Då skriver ni förklaringen först, följd av förkortningen inom parentes. Således:  v. celse, Fragmentum legis Smolandicæ, se 6:e bandet af Sveriges gamla lagar, föret. s. XXVIII. Chr. Christoffers Landslag, i  Möt JP Infonets juridiska rådgivare.
Varvskrisen i sverige

Förkortningar lagar

Stäng. Din trygghet; >; Rättigheter; >; Lagar i arbetslivet; >; MBL  Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt dig som konsument.

Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Fin skola usa

carl wilhelm scheele oxygen
digital storytelling
högskoleprovet datum resultat
kaalbringen van veeteren
litteraturanalys mall
julianne phillips harry hamlin
föra över bilder från iphone till dator

Ordlista över facktermer och förkortningar som används inom

LRV. Lag om rättspsykiatrisk vård (1991:1129). LSO. Lagen (2003:778) om skydd  I SFS publiceras alla lagar som riksdagen beslutar och alla förordningar som en förkortning som kan stå för både Riksåklagaren och Regeringsrättens årsbok. Var hittar jag lagboken?


Byt pensionsfond
arbetsgivaravgift timanställd

Förkortningar i delegationsordningen - Göteborgs Stad

LHF 1 - 0 SKE. LHF. Slut.

Svenskt lagspråk i Finland Slaf Ruotsinkielinen lakikieli

De förkortningar som används ska gå att hitta förklaring till i Medicinsk terminologi och Svenska Akademins Ordlista.

Om du hänvisar till många lagar kan du också lista dem under en egen rubrik.