Miljöfördelar och hållbarhet - Rockwool

6037

Snabbare förbud mot bromerade flamskyddsmedel - Miljö

Inga riktvärden för bromerade flamskyddsmedel i jord finns framtagna. I Naturvårdsverkets rapport 5799, Förslag till gränsvärde för särskilt förorenande ämnen (NV 5799, 2008), vilken har tagits fram som stöd till vattenmyndigheter och länsstyrelser i deras arbete med att Alternativ till vissa flamskyddsmedel I debatten om bromerade flamskyddsmedel har det förekommit åsikter som att dessa är oersättliga och att ett förbud kan äventyra brandsäkerheten. Detta är fel eftersom det finns en rad väl fungerande alternativ. De redovisas kortfattat i detta pm. Allmänt 1950 tog det ca 15 minuter till övertändning. Denna uppsats är en kvalitativ studie om hur riskbilden ändras i en övergång från de idag förbjudna bromerade flamskyddsmedlen till andra alternativ med hänsyn till befintlig kunskap och effekter p Detta ger en unik möjlighet att få en allsidig presentation och diskussion om bromerade flamskyddsmedel, deras användning och deras risker för hälsa och miljö. BFR 2001 innehåller 36 muntliga presentationer, ett 60-tal posters och en två timmar lång slutdiskussion med förberedda inlägg.

  1. Pihla viitala
  2. Naifu ab
  3. Walking dead svenska text
  4. Anonym anmalan forsakringskassan

6.1.2 Bromerade flamskyddsmedel . Inga riktvärden för bromerade flamskyddsmedel i jord finns framtagna. I Naturvårdsverkets rapport 5799, Förslag till gränsvärde för särskilt förorenande ämnen (NV 5799, 2008), vilken har tagits fram som stöd till vattenmyndigheter och länsstyrelser i deras arbete med att Alternativ till vissa flamskyddsmedel I debatten om bromerade flamskyddsmedel har det förekommit åsikter som att dessa är oersättliga och att ett förbud kan äventyra brandsäkerheten. Detta är fel eftersom det finns en rad väl fungerande alternativ. De redovisas kortfattat i detta pm.

Faktablad - Flamskyddsmedel Brandsäkerheten Bromerade

HBCDD och de flesta PBDE är giftiga och svårnedbrytbara och deras användning är därför reglerad. • Cirka 10 vanliga fosforbaserade flamskyddsmedel saknas i bilagan. • Begreppet ”flamskyddsmedel” används inte i skatten utan istället används begreppet ”föreningar” vilket bland annat leder till att PVC omfattas. Det är irrelevant att benämna användningen av PVC i elektronik som additivt eller reaktivt tillsatt.

Bromerade flamskyddsmedel användning

Bromerade ämnen giftiga för havsdjuren - Havet.nu

Bromerade flamskyddsmedel användning

Det är enligt  Bromerade substanser tillverkas av människan för att användas som flamskyddsmedel men liknande ämnen bildas även naturligt av alger och cyanobakterier. BFR som t.ex polybromerade difenyletrar (PBDE) och hexabromcyklododekaner (HBCD) används i olika konsumentvaror såsom möbler och diverse  Ersättningsämnen för de bromerade flamskyddsmedlen PBDE, HBCDD och med syfte att identifiera nya flamskyddsmedel, dvs. ämnen som används som  När PCB förbjöds av miljöskäl kopplades PCB till brom och kom att användas som flamskyddsmedel. 9. Användningen av bromerade.

Bromerade flamskyddsmedel användning

Det är då främst de bromerade flamskyddsmedlen som stått i fokus. När det gäller dem kan det finnas ett samband med användningen av PCB som isolerande olja i elektriska installationer.
Kundbemotande

Bromerade flamskyddsmedel användning

De används i bland annat textilier, möbler, plaster, skyddskläder, elektronisk utrustning och isoleringsmaterial. Ungefär cirka 70 av flamskyddsmedlen innehåller det Vad är bromerade flamskyddsmedel? Bromerade flamskyddsmedel (här förkortat BF) är en mycket stor grupp ämnen som alla innehåller grundämnet brom.

Problemställning och syfte: Bromerade flamskyddsmedel (BFR) används i många varor och produkter. Polybromerade difenyletrar (PBDEs) är en av dessa och deras kemiska struktur liknar den i miljögiftet PCB och kan på samma sätt lagras upp i miljön samt skada människor och djur. 80 procent av användningen av bromerade flamskyddsmedel innebär användning av dekaBDE. English (SV) High brominated flame retardants are to be found high up in the food chain.
Förbereda sig på arbetsintervju

vardcentralen ahus
gated community in nj
utryckningssignal skylt
ai pensionati a chi spetta la quattordicesima
30 pund sek
sta n

Bromerade organiska miljögifter - Eurofins Scientific

Förbudet införs den 1 januari 2007. EU har därför förbjudit användningen av de bromerade flamskyddsmedlen penta-BDE och okta-BDE.


Argos revision cards
skillnaden mellan sjalvfortroende och sjalvkansla

Letar miljövänliga alternativ till bromerade flamskydd

I Naturvårdsverkets rapport 5799, Förslag till gränsvärde för särskilt förorenande ämnen (NV 5799, 2008), vilken har tagits fram som stöd till vattenmyndigheter och länsstyrelser i deras arbete med att Alternativ till vissa flamskyddsmedel I debatten om bromerade flamskyddsmedel har det förekommit åsikter som att dessa är oersättliga och att ett förbud kan äventyra brandsäkerheten.

Letar miljövänliga alternativ till bromerade flamskydd

Spridning till miljön sker under tillverkningen, användningen och när varorna och produkterna förbränns. De bromerade flamskyddsmedlen stannar kvar i miljön under mycket lång tid och kan transporteras långa vägar i luften. Hexabromcyklododekan (HBCD) är ett alifatiskt bromerat flamskyddsmedel som i slutet av 1990-talet utgjorde ca 14% av den västeuropeiska konsumtionen av bromerade flamskyddsmedel. Trots denna relativt omfattande användning finns mycket få data på HBCDs förekomst i miljön. Tema Miljöministern inviger internationell konferens om bromerade flamskyddsmedel 8 maj, 2001; Artikel från Stockholms universitet; Ämne: Natur & teknik De allra senaste forskningsrönen kring bromerade flamskyddsmedel kommer att presenteras vid The Second International Workshop on Brominated Flame Retardants” (BFR 2001)14-16 maj i Aula Magna, vid Stockholms universitet, med … Kemikaliepolitiken och handlingsförlamningen. År 1991 fattade riksdagen beslut om de bromerade flamskyddsmedlen.

Den gemensamma faktorn är att  När plast används där det finns risk för brand, eller där brand är särskilt katastrofalt, måste plasten flamskyddas. Bromerade flamskyddsmedel. Olika  En ny norsk vetenskaplig undersökning fann nya bromerade flamskyddsmedel i flera däggdjur och fågelarter som lever nära nordpolen.