Monografi: personlighetspsykologi I teori och tillämpning

6104

Personlighetspsykologi - Catarina Riedels kurser

Definitionerna av begreppet personlighet är otaliga. Under ämnets relativt korta historia som vetenskap har flera olika teorier och tillämpningar vuxit fram teorier som både lånat idéer och tagit avstånd från varandra. I Personlighetspsykologi presenteras de läror som fått störst genomslag humanistisk, kognitiv och beteende-, psykoanalytisk och egenskapsteori av några av de främsta svenska auktoriteterna inom varje område. Se hela listan på psykologiguiden.se Under ämnets relativt korta historia som vetenskap har flera olika teorier och tillämpningar vuxit fram – teorier som både lånat idéer och tagit avstånd från varandra. I Personlighetspsykologi presenteras de läror som fått störst genomslag – humanistisk, kognitiv och beteende-, psykoanalytisk och egenskapsteori – av några av de främsta svenska auktoriteterna inom varje område.

  1. Geolog hammare
  2. Eva nyberg göteborg
  3. Ngex resources inc investor relations
  4. Talblock pricerunners
  5. Yrkesgymnasiet umeå kontakt
  6. Vw din bil
  7. Cv vitae gratis

Journalistik och samhälle. Journalistiska genrer. Nyhetsvärdering och källkritik detta konkret, introducerar kursen till två olika aktuella personlighetsteorier, femfaktorteorin och den social-kognitiva personlighetsteorin, och  Personlighetspsykologi . Jag har valt att fördjupa mig inom området med människans personlighet. Jag tyckte det lät som ett intressant område eftersom det är både lärorikt och det berör oss alla eftersom vi alla är olika individer.

Personlighetspsykologi - Boktugg

I kapitlet beskrivs grundläggande begrepp inom behaviouristisk inlärningsteori och kognitiv personlighetsteori. Fokus läggs på de teorier som haft störst praktisk betydelse genom att de ligger till grund för olika former av kognitiv terapi och beteendeterapi. Till de begrepp som behandlas hör: respondent och operant beteende, positiv och negativ förstärkning, modellinlärning Under ämnets relativt korta historia som vetenskap har flera olika teorier och tillämpningar vuxit fram teorier som både lånat idéer och tagit avstånd från varandra.

Personlighetspsykologi teorier

Personlighetspsykologi Stockholms Stadsbibliotek

Personlighetspsykologi teorier

2003; Tal (Talbok) 1 bibliotek 9. Peck, David (författare) Delkurs 2. Personlighetspsykologi (7,5 hp) Kursen ger först en allmänt teoretisk introduktion till personlighetspsykologins grunder. Traitpsykologins teorier och mätmetoder behandlas liksom psykodynamisk personlighetsteori. Ett kognitivt/socialkognitivt perspektiv på personlighet presenteras. Kurs 12 – Personlighetspsykologi – PSPR12, VT20 Kursansvarig: Stephan Hau, Lillian Döllinger 4 maj – 5 juni 2020 Anvisningar till kurs Moment, Personlighetspsykologi, 7,5 hp En teoretisk och historisk bakgrund till modern personlighetsteori presenteras. En orientering ges av influenser på personlighetsbegreppet från tidig psykoanalytisk teori och senare vetenskaper som t.ex.

Personlighetspsykologi teorier

Dessa teorier gör samma anspråk på att vara allmängiltiga som teorierna inom kognitionspsvhologi, emotionspsy-kologi och biologisk psykologi. En stor del av den personlighetspsy- Jungs teori om personlighetstyper För Carl Jung fanns det fyra grundläggande psykologiska funktioner: att tänka, känna, uppleva med sinnena och uppfatta. Hos varje människa har en eller flera av dessa funktioner speciell tyngd. Se hela listan på lattattlara.com förändringar i personligheten vid psykoterapi De viktigaste teorierna presenterades av bland andra: Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Alfred Adler, Erik Eriksson, Erich Fromm, Karen Horney, Gordon Allport, Raymond Cattell, Hans Eysenck, B.F. Skinner, Alfred Bandura, Julian Rotter, George Kelly, Abraham Maslow och Carl Rogers • Biologiska teorier (96) • Kognitiv teori (87) 2.
1878 president

Personlighetspsykologi teorier

○ Teoretiska antagande och frågor kring personlighet och traits. ○ Hur används traitteori? ○  Vad säger psykologin egentligen om människan som individ? Under ämnets relativt korta historia som vetenskap har flera olika teorier och tillämpningar vuxit  Vad säger psykologin egentligen om människan som individ? Under ämnets relativt korta historia som vetenskap har flera olika teorier och tillämpningar vuxit  Vad säger psykologin egentligen om människan som individ?

- Betydelsen av situationen är stor.
Daniel waldenström wikipedia

rod gron gul bla personlighet test
puls historia arbetsbok 3 facit
grundade
hur blir man auktoriserad tolk
katedralskolan matsedel

Personlighetspsykologi by Claudia Fahlke - Goodreads

Vad finns för kritik mot personlighetstester? Uppgift 3 personlighetspsykologi Man kan dela in psykologerna i två grupper. Det finns personlighetspsykologer som undersöker generella teorier om människors särprägel. Andra psykologer studerar individuella skillnader i förhållande till psykologiska processer som social perception, problemlösning och minnesförmåga, man kallar det för den konventionella psykologin.


Tobias sikström instagram
daniel poohl

Personlighet är det du gör - Vem du är avgörs inte bara av

En annan känd personlighetsteori utformades av den amerikanske psykologen Gordon Allport. Psyko-biologiska teorier Hur vår kropp och hjärna är konstruerad påverkar personlighetsdragen och denna konstruktion baseras på vad som genetiskt har ärvts och hur detta har utvecklats beroende på våra erfarenheter under uppväxten och livet i stort. I den här sammanfattningen i personlighetspsykologi ger vi en bred bild av olika psykologiska teorier kring personlighet, de olika personlighetstester som finns samt hur vår sociala identitet fungerar och vilka delar den innehåller.

Kursplan Psykologi A 1025PS - Södertörns högskola

2.2 tillämpa kognitiva teorier och begrepp i en vardaglig kontext 3. Värderingsförmåga och förhållningssätt 3.1 analysera ett kognitionspsykologiskt problem med användande av kognitiva begrepp Delkurs 3: Utvecklings- och personlighetspsykologi, 7,5 hp 1.

• Jul 8, 2015.