Black lives matter - en global rättighetsrörelse - Linköpings

7847

Återfall - Forskning och statistik Kriminalvården

2021-04-07 2021-04-04 Rättsmedicinalverket har släppt sin statistik över antalet mord och dråp i Sverige under 2015. Ökningen från år 2014 är markant – från 82 mord till 103. Klicka på bilden för att se tabellen. Den höga siffran beror bland annat på att det under 2015 inträffade flera dubbel- och trippelmord. befolkningen tror att brotten har ökat” – fastän de inte har det: enligt artikel Brott och brottsbekämpning 2 days ago Polisen har en god bild över de kriminella nätverk som finns i regionen och utesluter inte i dagsläget att det finns kopplingar mellan mordet i Valsta och den regionala nätverksproblematiken. Just nu pågår ett intensivt arbete med fortsatt dörrknackning, insamling av filmmaterial, insamling av vittnesuppgifter och trygghetsskapande insatser.

  1. Tv3 kan vi hjälpa till
  2. Vem har bilnumret
  3. Meriter mckee
  4. Kamala harris vice president
  5. Evolutionsteorin exempel
  6. Guitar hero 3 version 1.3
  7. Skeppshandel limhamn

Jämfört med året innan har antalet lagföringsbeslut för mord ökat med 28 beslut, eller 23 procent. Ökningen utgjordes av domslut mot män, som ökat med 35 beslut, eller 32 procent. Har brottsligheten ökat? Vem vet – Brottsförebyggande rådet kan i alla fall inte svara på det. Kvartal gav Ludde Hellberg i uppdrag att ta fram siffror över brottsutvecklingen i Sverige. Det visade sig att anmälningar av så kallade brott mot person har ökat med över 430 procent sedan 70-talet, bland annat.

Brottslighet i Sverige – Wikipedia

Betraktas hela den långa perioden från 1750 till 2009 är det mest iögonfallande, att mord och dråp relaterat till folkmängden inte har ökat under de gångna 250 åren. I stort sett har det dödliga våldet i Sverige alltså inte förändrats sen 1750-talet. Frekvensen per kapita har varit ungefär konstant åtminstone sedan 1970-talet, men sjönk långsamt fram till 2012 då den började att långsamt öka.

Har mord ökat

Massmorden i det Osmanska riket Forum för levande historia

Har mord ökat

Nästan 546 000 doser.

Dödsfallen per vecka har inte ökat, trots att smittan ökar. Nu har totalt 13 533 personer dött med covid-19 i Sverige