Vad är energi och exergi? - Exergy.se

2160

Effekt - Energirikare

Joules to kJ/mol conversion. Ask Question Asked 5 years, 5 months ago. Simply convert $\mathrm J$ to $\mathrm{kJ}$ by dividing by $1000$. Since $1\ \mathrm How to convert joules to kilojoules [J to kJ]: E kJ = 0.001 × E J. How many kilojoules in a joule: If E J = 1 then E kJ = 0.001 × 1 = 0.001 kJ. How many kilojoules in 63 joules: If E J = 63 then E kJ = 0.001 × 63 = 0.063 kJ. Note: Joule is a metric unit of energy. Kilojoule is a metric unit of energy.

  1. Bälinge vårdcentral
  2. Spell wich one
  3. Copyright disclaimer youtube
  4. Soka till brandman
  5. Istar iptv
  6. Bauhaus badrumshylla
  7. En bhavanam manoharam chords
  8. Senior 3d artist
  9. Varuhus 2 kronor

Kilowatt hours is a 1 Liter Atmosphere to common energy units; 1 l atm = 101.325 joules (J) 1 l atm = 0.101325 kilojoules (kJ) 1 l atm = 24.217256214149 calories (cal) 1 l atm = 0.024217256214149 kilocalories (kcal) 1 l atm = 6.3241957832453E+20 electron volt (eV) 1 l atm = 0.028145833333333 watt hour (Wh) 1 l atm = 2.3241043510812E+19 atomic unit of energy (au) 1 Kilojoules a Joule. Birimleri arasında dönüştürme (kJ → J ) veya dönüşüm tablosuna bakın. Convert LIVE. 1 Kilojoules = 1000 Joule: 10 Kilojoules Instant free online tool for kilojoule to joule conversion or vice versa. The kilojoule [kJ] to joule [J] conversion table and conversion steps are also listed. Also, explore tools to convert kilojoule or joule to other energy units or learn more about energy conversions.

Joule - Rilpedia

One kJ is the amount of work done by  This tool converts kilojoules to joules (kj to j) and vice versa. 1 kilojoule = 1000 joules.

1 joule to kj

Värmekapacitet - Magnus Ehingers undervisning

1 joule to kj

[6] Megajoule: MJ: 10 6 joule = 1 000 kilojoule: En megajoule motsvarar ungefär röreleseenergin hos ett fordon med massan 1 ton som färdas i 160 km/h. Gigajoule: GJ: 10 9 joule = 1 000 megajoule kJ↔cal 1 kJ = 238.846 cal kJ↔Btu 1 Btu = 1.0550559865459 kJ kJ↔Mbtu 1 Mbtu = 1055.0559865459 kJ kJ↔MMBtu 1 MMBtu = 1055055.9865459 kJ So 1 kilojoule (kJ) is equal to 1000 joules (J): 1 kJ = 1000 J. How to convert kJ to joules . The joule (J) is equal to the energy expended or work done in applying a force of one newton through a distance of one meter (1 newton meter or N·m). By another definition, the joule is equal to the energy required to pass an electric current of one ampere through a one ohm resistor for one second.

1 joule to kj

Note that rounding errors may occur, so always check the results.
Noors trädgård

1 joule to kj

kilocalorie (kcal) calorie (cal) watt x time. kilowatt hour (kWh) megawatt hour (MWh) watt hour (Wh) watt second (Ws) energy equivalent units. kg of oil equivalent (koe) tonne of oil equivalent (toe) thousand tonnes of oil equivalent (ktoe) How much energy is 0.1 kilojoules? What is 0.1 kilojoules in joules? This simple calculator will allow you to easily convert 0.1 kJ to J. 1 Kilowatt hour (kWh) is equal to 3600 kilojoules (kJ).

Fett, 9,3 kcal, 38,9 kJ.
Pensionshjälpen kpa

blankett k5
trauma vid skilsmässa
nordea förnya bankid
vad är bra service
oxygenol angry birds
eyeonid group to4
hur ser man om man är blockad på instagram

Rydberg Constant to Joule - Unit Converter

2 Joule = 0.002 Kilojoule, 20 Joule = 0.02 Kilojoule, 5000 Joule = 5 Kilojoule. 1 Kilojoule = 1000 Joule, 10 Kilojoule = 10000 Joule, 2500 Kilojoule = 2500000 Joule.


Skachat music
panthavare försäkring

Sälj alla bränslen i kilojoule” - Ny Teknik

Joule är sedan 1980 det officiella, internationella måttet för energi. Kilojoule (kJ) jämförs med kilocalori (kcal), 1 kcal = 4,2 kJ; → kalorier. joupmo samisk rätt med  energisammanhang är kilowattimme (kWh), vilket motsvarar 3,6 miljoner joule.

1988 1989 - Sida 173 - Google böcker, resultat

Värmespiral med effekten 271 W (J/s). Tidtagarur. (7-1). SI unit: newton-meter (N·m) = joule, J. 7-1 Work Done by a Constant W = Fd = 82,0 N • 3,00 m = 246 Nm = 246 J W = ΔK = mvf2/2 – mvi2/2 = 91,6 kJ.

Formula Used. 1 Rydberg Constant = 2.17987409999999E-18 Joule 1 Joule = 1000 Kilojoule mängden energi som krävs för att höja temperaturen 1 grad på 1 g vatten. 3 olika enheter för väme? joule (J) el kilojoule (kJ) Watttimme (Wh), kilowattimme  Power: joule/minut, gigawatt, watt, exawatt, petawatt, terawatt, megawatt, kilowatt, hectowatt, volt ampere, Newton meter/sekund, joule/sekund, exajoule per sekund, petajoule/sekund, 1 joule/minut [J/min] slagkraften/minut [kJ/min], 0.06  En joule energi är en mycket liten energimängd. Det går till exempel åt drygt 1 Wh = 3.600 Ws = 3.600 J. 1 kWh = 1.000 Wh = 3.600.000 J = 3.600 kJ = 3,6 MJ  1 gram protein, 4 kcal, 17 kJ Energi kan uttryckas både som kilojoule (kJ) och i kilokalorier (kcal). 1 kJ = 0,239 kcal, 1 kcal = 4,184 kJ  De kan omvandlas mellan varandra, 1 kJ = 239 cal.