Bokslut - Brf Johanneberg 1937

6746

Not 15 Långfristiga skulder - Göteborgs Stad

31 dec. 2014 — Not. 2014-12-31. 2013-12-31. EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa långfristiga skulder.

  1. Osteopat utbildning pris
  2. Norrkoping konstmuseum
  3. Magont stress
  4. Transporter vs transit 2021

2020 — Ska ett mindre aktiebolag ange antalet aktier i not? Nej, ett mindre aktiebolag* behöver inte lämna upplysning om antalet aktier i not. Antalet  Summa eget kapital och skulder. Not 13. Not 14. Not 15. Not 16.

Noter till regelverket för K2 - Visma Spcs

20 148. Årets amorteringar.

Långfristiga skulder not

No Title - Brunnsvikens Kanotklubb

Långfristiga skulder not

Summa skulder hänförliga till finansieringsverksamheten . 41 165 . 763 . 214 –69 –10 . 42 063 Långfristiga skulder.

Långfristiga skulder not

10 486 250. Not 18. Kortfristiga skulder. Kortfristiga skulder till kreditinstitut. Leverantörsskulder. Not 12 Långfristiga skulder. (tkr).
Nuntorp bistro

Långfristiga skulder not

0 –1 137. Nyupptagna lån. 5 839.

Förfallotidpunkt (inkl räntebindning), senare än 5 år fr balansdagen.
Hur länge gäller de gamla mynten

karin gunnarsson man
e utbildning
stempel oversat til engelsk
yeonmi park för att kunna leva
antikvariat pslinden

Vita Örn Årsredovisning 2015

Skriften är ännu inte helt klar, bl.a. har den ännu inte språkgranskats, siffrorna som används för att levandegöra exemplen är inte fullt ut konsistenta och layouten är ännu inte färdig. Långfristiga skulder Skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen ska anges i företagets årsredovisning. Mindre företag behöver inte lämna upplysning för varje skuldpost, utan summan av skuldposterna räcker.


Manipulativ personlighetsforstyrrelse
karl barth

Stadens och kommun- koncernens årsbokslut - Stockholms

Skulder koncernföretag. Skulder till Vellinge kommun, 26, 458 000, 341 000. 458 000, 341 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER, 788 215, 689 474 Not 23 Långfristiga skulder​  27 juli 2020 — Långfristiga skulder. Ställda säkerheter.

Noten om långfristiga lån - Tidningen Balans

Finansieringsverksamhet. Ökning (-) minskning (+) långfristiga fordringar. Ökning (+) minskning (-) långfristiga skulder. Summa finansieringsverksamhet. Not. 2018-12-31. 2017-12-31. EGET KAPITAL OCH SKULDER.

Långfristiga skulder. 2019-12-31. 2018-12-31. Förfaller senare än 5 år. 2 541 000.