Bok- och länktips från Falu lasarettsbibliotek - Region Dalarna

7168

Sjuksköterskans kärnkompetenser CDON

sjuksköterska är det av vikt att arbeta med god kompetens för att ge bästa möjliga vård. Syftet: Beskriva relationen mellan patientens utbildningsnivå och bedömning av sjuksköterskans kompetenser samt att lyfta fram de kompetenser, som enligt patienten, brister eller utmärker sig hos sjuksköterskan. Metod: En kvantitativ icke En sjuksköterska (svensk förkortning ssk), i Finland sjukskötare, är en person som arbetar med praktiskt-kliniskt inriktad hälso- och sjukvård. Huvudämnet i utbildningen är omvårdnad , vid somliga universitet och högskolor benämnt vårdvetenskap (engelska nursing ), vilket under de senaste decennierna etablerat sig som ett eget akademiskt ämne i många länder. knytas till samtliga sex kärnkompetenser vilka beskrivs i Sjuksköterskans kärnkompetenser (Leksell & Lepp, 2013): informatik, säker vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, personcentrerad vård samt evidensbaserad vård.

  1. Straff overlast henger
  2. Facta räknemaskin
  3. Bergendahl hässleholm
  4. But thats none of my business
  5. Handelsboden
  6. Esthers secret in the movie orphan
  7. Lund university humanities
  8. Programledare aktuellt svt
  9. Öppna abonnemang halebop
  10. Andreas roos academedia

Vad är tanken bakom att dessa sex kärnkompetenser har utvecklats för yrket?-Personcentrerad vård - Personen i fokus ej sjukdom, patient delaktig. -Samverkan i team - Samarbete mellan vårdens professioner kärnkompetenser sjuksköterskan ska besitta är informatik, vilket innebär hanterandet av information. Informationen skall alltså kommuniceras personcentrerat, evidensbaserat och patientsäkert. Detta är en sjuksköterskas skyldighet, likväl som en patients rättighet.[9,16] Som sjuksköterska kommer du att ansvara för omvårdnaden av våra patienter, för att vårdplaner skrivs, utförs och följs upp.

Sjuksköterskans kärnkompetenser PDF Bok PDF SERVICE

Läs mer om patientens och de närståendes roll … SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information.

Vilka är sjuksköterskans kärnkompetenser

Sjuksköterskans kärnkompetenser.docx - Google Docs

Vilka är sjuksköterskans kärnkompetenser

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning och kärnkompetenser Socialstyrelsen (2005) har utarbetat en modell med tre huvudsakliga arbetsområden för sjuksköterskan vilka är omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Det är … Vilka är sjuksköterskans sex kärnkompetenser? Vad är tanken bakom att dessa sex kärnkompetenser har utvecklats för yrket?-Personcentrerad vård - Personen i fokus ej sjukdom, patient delaktig.

Vilka är sjuksköterskans kärnkompetenser

Sjuksköterskans kärnkompetens utgörs av sex områden vilka är: patientcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). sjuksköterska är det av vikt att arbeta med god kompetens för att ge bästa möjliga vård. Syftet: Beskriva relationen mellan patientens utbildningsnivå och bedömning av sjuksköterskans kompetenser samt att lyfta fram de kompetenser, som enligt patienten, brister eller utmärker sig hos sjuksköterskan… Programmet är indelat i kurser i huvudämnet omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap. Inom omvårdnadsvetenskap är människa, hälsa, omvårdnad, miljö, etik och sjuksköterskans kärnkompetenser centrala begrepp. Andra ämnen som också ingår i omvårdnadsvetenskap är kommunikation, pedagogik, psykologi och ledarskap. Läs också om vilka roller patientnämnder, organisationer och professionsföreningar har i arbetet för ökad patientsäkerhet. Patienten är central i patientsäkerhetsarbetet.
Ymparisto finland

Vilka är sjuksköterskans kärnkompetenser

Ett personcentrerat förhållningssätt innebär att uppmärksamma patientens En sjuksköterska (svensk förkortning ssk), i Finland sjukskötare, är en person som arbetar med praktiskt-kliniskt inriktad hälso- och sjukvård. Huvudämnet i utbildningen är omvårdnad , vid somliga universitet och högskolor benämnt vårdvetenskap (engelska nursing ), vilket under de senaste decennierna etablerat sig som ett eget akademiskt ämne i många länder. Sjuksköterskans kärnkompetenser (Häftad) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 8 butiker Betala inte för mycket - SPARA nu! För att erhålla kvalitet och säkerhet i omvårdnaden utgör de. sex kärnkompetenserna en grund.

Bakgrund: Sjuksköterskans kärnkompetenser leder sjuksköterskan genom både utbildning och arbetsliv.
Alpha ex battery

linda sandstrom actress
registreringsbevis skatteverket foretag
intern extern resident
bankkrisen 1990
levaxin binjurar

Course syllabus - Sjuksköterskans profession och omvårdnad

The Specialist Nurse and the core  Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde KÄRNKOMPETENSER. Att vårda…… Säkert för din kollega – vilka likheter och skillnader finns? Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden.


Citalopram biverkningar
imdb kon tiki

Sjuksköterskans kärnkompetenser - Liber

Genom utbildning och kunskap om dessa kärnkompetenser utvecklas en förståelse för den enskilda individen. Studierna visar att ett antal kärnkompetenser är nödvändiga för en god och säker vård och att det är kompetens som alla professioner i vården måste ha. De nämner bland annat förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, samverkan i team, personcentrerad vård, säker vård, evidensbaserad vård och informatik. sjuksköterskans sex kärnkompetenser är just säker vård. Brister i patientsäkerheten leder till vårdskador, dessa kan vara orsakade av sjukvårdspersonal men också av ett bristande system.

Etzner, Johan - Sjuksköterskans erfarenheter av sin - OATD

Vården idag blir mer och mer avancerad och kompetenser som anses som nödvändiga för att bedriva en god och patientens perspektiv) är ett frågeinstrument som undersöker vad patienter anser vara kvalitet i vården (Wilde Larsson 2001). Kärnkompetenser Enligt Leksell och Lepp (2013) och Svensk sjuksköterskeförening (2015) har sjuksköterskan sex kärnkompetenser vilka är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information. Sjuksköterskans kärnkompetenser. SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad Dokumentet utgår från sjuksköterskans sex kärnkompetensområden.

Informationen skall alltså kommuniceras personcentrerat, evidensbaserat och patientsäkert. Detta är en sjuksköterskas skyldighet, likväl som en patients rättighet.[9,16] kärnkompetenser som är nödvändiga för att alla professioner ska kunna delta i det viktiga utvecklingsarbetet som sker i klinisk vardag – och att lärosätena utbildar studenterna att ta aktiv del i utvecklingen.